วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ดวงฐานนารายณ์ - ถั่วงอกเรียกอาจารย์

แวะมาอ่านอีกทีเพื่อพักสมอง
จะเล่าเกร็ดวิชานึกให้ฟังครับ

ผมเคยเล่นแบบนี้เหมือนกันครับ
ยามย่อยที่ผมใช้ ห่างกัน ๗ นาทีครึ่ง คือ ๙๐ นาที แบ่ง ๑๒ ครับ

แต่ตั้งแล้ว ต้องกลับ เอา ปาก ใจ ที่นั่ง ของดวงที่ตั้งได้ มาเป็น อัตตะ ตนุ มรณะ
วิชานี้ เรียกว่า ดวงฐานนารายณ์ครับ

อัตตะ ตนุ มรณะ เรียกว่า ฐานพรหม
ปิตา พันธุ ลาภะ เรียกว่า ฐานนารายณ์
ม้ชฌิมา ปัตนิ ทาสี เรียกว่า ฐานศิวะ


ผมเล่นผสานกับดวงหลักเลยครับ ผสานเลยนะครับ
กลายเป็นตัวเลขใหม่อีกชุดนึง ต่างจากดวงยามฐานนารายณ์ดิบ ๆ
ดังนั้น เลข ๗ ตัววิชานี้ จะไม่ใช่เพียงดวงยาม
แต่เป็นการขยายเวลาตกฟากของดวงหลัก
ให้ละเอียดได้ในระดับ ๗ นาทีครึ่ง ตามวิชาของอาจารย์

ผสานตามรูปแบบแล้ว จะได้ เลข ๗ ตัว ทั้งหมด ๗ ฐาน เรียกว่า ดวงฐานนารายณ์ ๓ ชั้น
แต่หากรู้เวลาไม่ละเอียด รู้แต่ช่วงกว้าง ๆ จะสามารถสร้างฐานนารายณ์จากยามอัฐกาล ได้ เป็นดวงฐานนารายณ์ ๒ ชั้น

วิธีใช้ นอกจากจะดูปรกติแล้ว ยังสามารถหา "ดาวจรกระทบ"ประจำปี และตั้งดวงใหม่ได้รายปี ไม่ซ้ำกัน ในกรณีที่ตั้งถึงฐานนารายณ์ ๓ ชั้นครับ เป็นวิธีที่สุดยอดวิธีหนึ่ง เพราะอ่านดาวจรได้ละเอียดมากครับ แถมยังแยกแยะดวงที่ตั้งเหมือนกันได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยเวลาตกฟากเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ดวงที่ตั้งธรรมดาเหมือนกัน แต่เวลาตกฟากต่างกัน ก็จะมีดวงจรรายปีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

วิชานี้ มีคนรู้เพียงแค่สามคน รวมทั้งผมครับ ถ้าไม่ได้รับอนุญาต ผมคงถ่ายทอดไม่ได้นะครับ
อ้อ มีอีกคน ท่านนี้ ผมขอร้องให้เขียนโปรแกรมเลข ๗ ตัวฐานนารายณ์ให้ผม
แต่เขาเขียนได้แค่สองชั้น เพราะวิธีหายามย่อย ๗ นาทีครึ่งตามแบบอาจารย์ ค่อนข้างยุ่งยาก

เขารู้แต่เฉพาะวิธีตั้ง แต่ไม่รู้วิธีดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

ผู้ร่วมเขียน